Liberecké vejšlapy

Oddíl turistiky KČT - TJ Lokomotiva Liberec  pořádá LIBERECKÉ VEJŠLAPY 

 • 43. ročník  
 • JEŠTĚD + HORNICKÁ NAUČNÁ STEZKA
 • sobota 16. září 2017

Turistická akce pro širokou veřejnost,zařazená do oblastnía celostátní akce ve znamení100 let republikya 130 let vzniku KČT.

Liberec - Horní Hanychov, konečná MHD 

 • turistické info centrum od 7:00 -9:00 

Chrastava - nádraží Českých drah

 • od 7:00 - 9:00 

Trasy pro pěší - v délce 8 - 25 km po značených turistických cestách 

 • CÍL - kratší trasy z okolí Ještědu - Turistické info centrum - do 17:30 
 • CÍL - ostatní trasy - Chrastava - Andělská Hora u "transborderu" - do 17:30

Všichni obdrží přesný popis tratí a v cíli získají:

 • originální pamětní listy, 
 • pamětní a příležitostná razítka, 
 • turistickéznámky, 
 • vizitky, 
 • drobné dárky
 • občerstvení

Jaké byly Liberecké vejšlapy 2017?

Program a náplň kratších pochodů byla nabídka navštívení vrcholu Ještěd s okružní vyhlídkovou cestou. Delší část trasy byla věnována prohlídce nově instalované Hornické naučné stezky, od Kryštofova Údolí přes Andělskou Horu do Chrastavy.

Stezku vybudovala Obecně prospěšná společnost Archa 13 a značkaři KČT zajistili napojení na stávající turistické značení. Tato turistická akce byla ústředím KČT vybraná mezi 100 významných turistických pochodů v ČR ve znamení oslav 130 let založení KČT a 100 let vzniku republiky. Díky pořízenému vybavení se i tento pochod zařadil mezi nejlépe zajištěné turistické akce v Libereckém kraji. Organizátoři touto cestou děkují Libereckému kraji za podporu. 

Poděkování si zaslouží i společnost Archa 13, která poskytla účastníkům zajímavé informace z historie "dolování" v této lokalitě. I zde byly k dispozici podrobné propozice, plánky tras, aktuální pamětní listy, příležitostná razítka, vizitky a propagační materiály z Liberecka a okolí

S uspokojením můžeme konstatovat, že celkově více než 1500 účastníků bylo s těmito akcemi (Novoroční výstup na Ještěd a Liberecké vejšlapy) velmi spokojeno.