Liberecké vejšlapy

10. září 2022

Memoriál Františka Korala

turistické výlety pro širokou veřejnost

PĚŠÍ TRASY V ROZMEZÍ 10 - 25 KM. PŘIJĎTE OBJEVOVAT NEZNÁMÉ A MĚNÍCÍ SE OKOLÍ NAŠEHO MĚSTA, ZJISTÍTE, JAK MÁLO JE DOSUD ZNÁTE! VHODNÉ I PRO RODINY S DĚTMI A SENIORY. MOŽNOST VÝSTUPU NA NOVOU ROZHLEDNU CÍSAŘSKÝ KÁMEN 637 M.N.M.

V CÍLOVÉM PROSTORU NABÍDKA OBČERSTVENÍ A U OHÝNKU OPEČENÍ BUŘTŮ, SOUČASNĚ SE ZDE SE MŮŽETE SEZNÁMIT S MALOVÁNÍM TURISTICKÉHO ZNAČENÍ A SVOJI ZNAČKU SI ODNESETE DOMŮ.

Registrace a počátek pochodů 
▶ 7:00 - 10:00 - Vratislavice n. Nisou - ZASTÁVKA MHD "U Kostela"

Cíl  
▶ do 17:30 - Liberec Vesec - areál Vesecký rybník

Startovné

  • základní - 30 Kč
  • členové (s platnou kartou) - 25 Kč
  • mládež do 18 let - 25 Kč
  • rodina 2+2 - 80 Kč

Všichni obdrží přesný popis tratí a v cíli získají:

  • originální pamětní listy
  • pamětní a příležitostná razítka
  • turistické vizitky
  • občerstvení


Akce se koná za každého počasí, na vlastní nebezpečí a při dodržování protiepidemických opatření. 
Doporučujeme použití turistických a trekových hůlek.

Kontakt

  • Bořivoj Pohl, tel.: 739 514 628, e-mail: b.pohl@seznam.cz

Jaké byly Liberecké vejšlapy 2017?

Program a náplň kratších pochodů byla nabídka navštívení vrcholu Ještěd s okružní vyhlídkovou cestou. Delší část trasy byla věnována prohlídce nově instalované Hornické naučné stezky, od Kryštofova Údolí přes Andělskou Horu do Chrastavy.

Stezku vybudovala Obecně prospěšná společnost Archa 13 a značkaři KČT zajistili napojení na stávající turistické značení. Tato turistická akce byla ústředím KČT vybraná mezi 100 významných turistických pochodů v ČR ve znamení oslav 130 let založení KČT a 100 let vzniku republiky. Díky pořízenému vybavení se i tento pochod zařadil mezi nejlépe zajištěné turistické akce v Libereckém kraji. Organizátoři touto cestou děkují Libereckému kraji za podporu. 

Poděkování si zaslouží i společnost Archa 13, která poskytla účastníkům zajímavé informace z historie "dolování" v této lokalitě. I zde byly k dispozici podrobné propozice, plánky tras, aktuální pamětní listy, příležitostná razítka, vizitky a propagační materiály z Liberecka a okolí

S uspokojením můžeme konstatovat, že celkově více než 1500 účastníků bylo s těmito akcemi (Novoroční výstup na Ještěd a Liberecké vejšlapy) velmi spokojeno.